หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครอง ที่เคารพ
 
                   ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3  ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีการศึกษา  2559  สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  4 , 5  และ  6  โปรดเตรียมตัว และเอกสารสำหรับรับเงินอุดหนุนฯ  ให้พร้อมตามที่แจ้งรายละเอียดในข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน  วันเสาร์ที่  16  กรกฎาคม  เป็นช่วงหยุดยาว ของดการประชุม  เนื่องจากผู้ปกครองหลายครอบครัวจะเดินทางไปต่างจังหวัด  และเตรียมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  โรงเรียนจะปิดเรียนวันที่  18 – 20  กรกฎาคม  ตามประกาศของทางราชการปิดวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา
                         ในวันที่  15  กรกฎาคม  คณะครูจะนำนักเรียนไปถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน  ปัจจัยไทยธรรม  นักเรียนระดับอนุบาลจะไปถวาย  ณ  วัดป่าดาราภิรมย์  ระดับประถมศึกษาเดินทางไปเป็นกลุ่มสี  ถวาย ณ วัดแม่ริม    วัดอรุณนิวาส  และวัดศรีบุญเรือง  คณะกรรมการนักเรียนถวาย  ณ  วัดพระธาตุจอมแตง สำหรับการตกแต่งต้นเทียนจะแต่งในวันที่  14  กรกฎาคม  ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบุญดอกไม้  โดยให้เด็ก ๆ นำไปโรงเรียนตามวันดังกล่าว  และคุณครูก็จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดดอกไม้เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการทำบุญระหว่างพรรษาคงดำเนินการเหมือนเช่นทุกปี  โดยนักเรียนทุกคนจะไปทำบุญทุกวันพระ  ทีละห้องเรียน โดยรถตู้ของโรงเรียน 
                         สำหรับการเรียนการสอนคุณครูทุกคนจะสื่อสารกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ภายในห้องเรียน  และหวังว่าที่บ้านผู้ปกครองกับนักเรียนก็คงจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน  การสื่อสารจะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  พูด  พูด กันไป เดี๋ยวก็เก่ง และจะมีความมั่นใจในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่ผู้ปกครองสั่งตัดกับร้านสุทธิพร  นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเครื่องแต่งกาย  โดยติดต่อกับ  คุณครูกรรณิกา  ฝ่ายธุรการ  เพื่อดำเนินการต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี
 
เตือนพ่อแม่ระวังโรคใหม่ของเด็กไทย  “โรคไม่รู้จักความลำบาก”
           “โรคไม่รู้จักความลำบาก”  โรคใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับเด็ก ๆ และจะกลายเป็นปัญหาต่อการเติบโตหาก พ่อแม่ไม่ได้  เลือกสร้างภูมิกันของความลำบากให้ลูก ไม่เลือกให้ลูกได้ออกไปพบเจอโลกของความจริงที่ว่า ชีวิตแม้ว่าจะรวยหรือจนก็ไม่มีใครสบายได้ตลอดไป  ต้องมีความลำบาก  ความทุกข์  เกิดขึ้นปะปนกันไป  ดังนั้น  การเลือกสอนให้ลูกรู้จักกับความลำบาก  ฝึกลูกให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  รู้การแบ่งปัน  การให้ และเรียนรู้  หรือพยายามทำด้วยตัวเองได้ตั้งแต่เด็กย่อมเป็นสิ่งที่ดี
สาเหตุที่เด็กถึงเป็นโรคไม่รู้จักความลำบาก
1.  มีเทคโนโลยีครอบงำ
          ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างการใช้สมาร์ทโฟน  แทปแล็ต  ได้กลายมาเป็นสื่อที่มีบทบาทกับเด็ก ๆ  ตั้งแต่ตัวเล็กในยุคดิจิตอล  และมีอิทธิพลมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน  ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ  หลายราคาที่จับต้องได้ทำให้พ่อแม่ยุคใหม่หยิบยื่นให้ลูกใช้ง่าย ๆ  ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร  และพยายามปฏิเสธหรือเบี่ยงเบนความสนใจให้ลูกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
2.  อยากให้ลูกสบายเป็นผลทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว
การมีพี่เลี้ยงไว้คอยดูแลลูกน้อย  เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่
อันเหนื่อยหนักของพ่อแม่โดยไม่ยอมสอนลูกให้ลองทำอะไรด้วยตัวเอง  จนลูกไม่สามารถทำอะไรเป็นได้  เมื่อโตขึ้นในสังคม เช่น เริ่มต้นเข้าโรงเรียนก็จะกลายเป็นภาระให้กับบุคคลรอบข้างที่ต้องคอยช่วยเหลือ
3.  ปกป้องลูกมากเกินไป
เพราะความกังวลเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกรัก  จึงไม่หา
โอกาสพาลูกออกไปเปิดประสบการณ์ต่อโลกภายนอก  และจำกัดที่ทางให้ลูกอยู่ภายใน  comfort  zone  ยอมให้ลูกนั่งดู  ทีวี  เปิดยูทูป  เล่นเกมในไอแพดซึ่งเป็นการปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้กับสังคมภายนอก  และไม่รู้จักกับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนไม่ดี  ขาดการสังเกตและเรียนรู้
4.  ไม่ยอมปล่อยให้ลูกลำบาก เพราะพ่อแม่เคยลำบากมาก่อน
เพราะไม่อยากให้ลูกมีชีวิตเหมือนที่ตนเองเคยเป็นมาก่อน 
พอฐานะดีขึ้นจึงส่งเสริมและเลี้ยงลูกด้วยวัตถุ  เงิน ทอง ฯลฯ เหล่านี้จะทำให้เด็กกลายเป็นคนขาดความอดทน   ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ  อ่อนแอ   และแข็งกระด้างดังนั้นโรคไม่รู้จักความลำบากของเด็กไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม  แต่หากพ่อแม่รับรู้ถึงผลกระทบที่ตามมาแล้ว  ก็สามารถที่จะเตรียมวัคซีน  “วินัยวุฒิภาวะ”  เพื่อเตรียมรับมือและฝึกลูกให้เริ่มต้นตั้งแต่เล็ก ๆ ก่อนที่จะสายเกินแก้
<div center;"="">
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เดือนกรกฎาคม  2559  
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
2  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  2
และรับเงินอุดหนุนฯ
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
- คณะครู ป.2
- ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
การอบบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน  ณ  โรงเรียนเชียงใหม่ภูคำ
โดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
       เชียงใหม่  เขต  2
- ครูกรรณิกา  วุฒิยา  
9  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  4
และรับเงินอุดหนุนฯ
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
- คณะครู ป.4
- ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดกาการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู”
ณ   โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
โดย  คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
       การศึกษาเอกชนเชียงใหม่
- ครูใหญ่พรรณี
- ครูชัญญาพร
- ครูเกษศิรินทร์
- ครูนัฐพงศ์
 
14  ก.ค. 59 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ณ  พุทธสถานเชียงใหม่
- คณะครูชั้น  ป.6
- นักเรียนชั้น  ป.6
 
15  ก.ค. 59 ถวายเทียนพรรษา
   วัดป่าดาราภิรมย์  ,  วัดแม่ริม
   วัดอรุณนิวาส  ,  วัดศรีบุญเรือง
   วัดบ้านอ้อย  ,  วัดพระธาตุจอมแตง
- คณะครูทุกคน
- คณะนักเรียนทุกคน
สวมชุดพื้นเมือง
18 – 20
ก.ค.  59
ปิดวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
23  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  5
และรับเงินอุดหนุนฯ
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
- คณะครู ป.5
- ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
30  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  6
และรับเงินอุดหนุนฯ
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
- คณะครู ป.6
- ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย