หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน  2559
 
ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนที่ 2  แล้ว  เด็กๆ และคุณครูกลับโรงเรียนด้วยความคึกคัก ที่จะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในวันเปิดเรียนวันแรก  เราได้พูดคุยกับเด็ก ๆ    เรื่อง การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ปวงชนชาวไทยทุกคนต้องน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความอาลัยโดยให้นักเรียนทุกคนติดริบบิ้นสีดำบนแขนเสื้อด้านซ้ายทุกวัน   ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียน    ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมให้คุณครูกลัดติดแขนเสื้อให้นักเรียนทุกคน ทุกวัน ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองช่วยดูแลการแต่งกายของเด็ก ๆ ด้วย
 
                   วันที่  5  พฤศจิกายน  2559    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    และคณะกรรมการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จะเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  ไปถวายกฐิน   ณ  วัดพระธาตุจอมแตงในช่วงบ่ายตัวแทนคณะครูจะไปร่วมบุญกฐินวัดป่าดาราภิรมย์ ซึ่งเป็นกฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรชายาทินัดดามาตุ  เสด็จในการถวายผ้าพระกฐิน ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ถวายปัจจับร่วมบุญกฐินในครั้งนี้
 
                   วันที่ 14  พฤศจิกายน  2559  เป็นวันลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง  ทางโรงเรียนยังมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนประดิษฐ์กระทงเหมือนเช่นทุกปี เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนกลุ่มสี  โดยผู้ปกครองจะติดตามได้จาก  facebook  หรือ เวปไซต์ ของโรงเรียน   สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ  คณะครูจะมอบหมายผ่านสมุดจดการบ้าน หรือสมุดสื่อสาร  สำหรับปีนี้งดการรื่นเริงทุกประเภท
 
                   ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน  เรื่อง การทำบุญตักบาตรประจำปีของโรงเรียนและงานกีฬาสีสัมพันธ์ กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน    ในปีนี้ทางโรงเรียน  ของดการจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ และจะรวมเป็นงานทำบุญตักบาตรครอบครัวสัมพันธ์ “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” ที่ทุกครอบครัวจะได้พร้อมใจกันร่วมบุญใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้   แด่   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งของพวกเราทุกคน กำหนดการจัดงานในเดือนธันวาคม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านทราบต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
 
นางพรรณี   สหเสวียนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 เดือนพฤศจิกายน  2559
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
5 พ.ย. 59 ถวายกฐินสัมฤทธิ์   ณ วัดพระธาตุจอมแตง  
 
- ตัวแทนคณะครู
- คณะกรรมการนักเรียน
 
แต่งกาย
ชุดพื้นเมือง
สวมชุดพื้นเมือง
ถวายกฐินสัมฤทธิ์   ณ วัดป่าดาราภิรมย์  
 
- ครูใหญ่พรรณี
- ตัวแทนคณะครู
 
6 – 11
พ.ย.  59
โครงการทัศนศึกษากรุงเทพฯ – จันทบุรี - ตัวแทนคณะครู
- นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 45 คน
 
12  พ.ย.  59 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
14  พ.ย.  59 กิจกรรมงานกระทงยี่เป็ง - คณะครู และนักเรียนทุกคน  
19  พ.ย.  59 สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  35
รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ
เวลาสอบ 09.00 น. – 11.00 น.
ขอความกรุณาผู้ปกครอง รับ- ส่ง นักเรียน
ด้วยตัวเอง
- เฉพาะนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  
- ครูชัญญาพร
  และครูฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
- นักเรียนสวมชุด 
  นักเรียน
- ขอความกรุณา
  ผู้ปกครอง รับ- ส่ง  
  นักเรียนด้วยตัวเอง
งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
21  พ.ย.  59 สอบธรรมศึกษา -  นักเรียนชมรมธรรมศึกษา
-  ครูชัญญาพร
   และครูฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
-  คณะครูชั้น ป.4 – ป.6
ปิดเรียน
ชั้น ป.4 – ป.6
เนื่องจากเป็นสนามสอบ
26  พ.ย.  59 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
 
.