หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

<div center;"=""> ความเคลื่อนไหว งานครอบครัวสัมพันธ์  "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ครั้งที่ 10
ฉบับที่   2   ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.2561
                    ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่าน     เป็นแรงบันดาลใจให้กับคณะทำงานที่มุ่งมั่นจะพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ขอเรียนว่าการจัดงานครอบครัวสัมพันธ์ไม่ใช่การระดมทุนในการทำสิ่งอื่นใด เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ที่จะร่วมมือกันในการสร้างพื้นฐานชีวิตของเด็ก “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”ให้บรรลุตาม  วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ที่จะพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้านเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
                   ข่าวสารฉบับนี้จะกล่าวถึงอาหารกลางวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้ทราบว่าภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไม่มีอาหารจำหน่าย  จึงเชิญชวนให้ทุกครอบครัวเตรียมอาหารไปเอง ทำให้ย้อนคิดถึงอดีตที่ครอบครัวจะเตรียมอาหาร หมูทอด นึ่งผัก ตำน้ำพริก ข้าวเหนียว   ใส่ตะกร้าไปนั่งทานริมน้ำตกแม่สา   เป็นความสุขมากที่พวกเราอยู่กันอย่างพร้อมหน้าทั้งครอบครัว  อยากให้บรรยากาศเช่นนั้นเกิดขึ้นกับครอบครัว  “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”   แต่เนื่องจากปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป   บางครอบครัวอาจจะไม่สะดวกที่จะเตรียมอาหารไปเอง    คณะทำงานจึงเสนอให้มีบริการจัดอาหารกล่อง   ก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวก   ขอให้ท่านเลือกประเภทอาหารตามเอกสารที่แนบส่งถึงครูประจำชั้น  ภายในวันจันทร์ที่  3 ธันวาคม 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้  ขอย้ำว่าเรามีบริการรับฝากสัมภาระสำหรับทุกครอบครัว
                   เรื่องต่อไปเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้กล่าวไว้ว่าเส้นทางไปอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไปง่ายมาก เลียบคลองชลประทาน ตรงไปเรื่อยๆ ก็จะพบป้ายแยกเข้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์   แต่ถ้าไม่สะดวกในการขับรถไปเอง ก็จอดรถไว้ที่โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ใช้รถบริการที่ทางโรงเรียนจัดให้ค่าบริการ ไป – กลับ  ท่านละ 80 บาท  นักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ฟรี!  ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับถึงครูประจำชั้นภายในวันจันทร์ที่ 3  ธันวาคม  2561  เช่นกัน
                   ข่าวสารฉบับต่อไปก็จะสรุปทุกเรื่องอย่างละเอียดพร้อมคูปองอาหาร   ผ้าพันคอกลุ่มสี  หมวก   (สำหรับอนุบาล)แต่ที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมคือเสื้อสีและรองเท้าที่สวมใส่สบาย  และเราได้รับการร้องขอจากนักเรียนหลายคน  ขอส่งใบตอบรับในวันจันทร์ที่ 3  ธันวาคม  2561   ก็ยินดีที่จะรอเพื่อศิษย์รักทุกคน  ขอให้รีบส่งแบบตอบรับภายในเช้าวันที่  3   ธันวาคม   2561 เพื่อการเตรียมงานจะได้ดำเนินไปด้วยดีและมีความพร้อมที่สุดที่จะได้ต้อนรับทุกท่านสู่งาน  ครอบครัวสัมพันธ์ “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”ครั้งที่  10  ด้วยจิตแจ่มใส หัวใจเบิกบาน
 
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
 
(นางพรรณี   สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ